Velkommen  > Forfatterbiografier > Johannes Jørgensen

Johannes Jørgensen

Johannes Jørgensen (1866-1956) er født i Svendborg og havde sit barndomshjem i kvarteret omkring Frue Kirke. Johannes Jørgensen var en begavet dreng og efter end præliminæreksamen kom han til København hvor han blev student fra Nørrebros Latin- og Realskole. Johannes Jørgensen var født med et skrivende talent og fik efter studentereksamen journalist-job på forskellige københavnske dagblade.

Han var en søgende sjæl og skrev i 1894 digtsamlingen Bekendelse, der af nogle regnes for det lyriske hovedværk i hans forfatterskab. Ved et møde med kunstmaleren og sølvsmeden Mogens Ballin begyndte han at vende sig mod katolicismen som han konverterede til i 1896.

Johannes Jørgensen gjorde mange og lange rejser rundt om i Europa og tilbragte adskillige år i Assisi. Johannes Jørgensen er kendt i de katolske lande for sine helgenbiografier og herhjemme nok mest for sin smukke lyrik. I 1953 vendte Johannes Jørgensen tilbage til Svendborg, der havde gjort ham til sin bys æresborger i 1936.
 
I dag er barndomshjemmet og æresboligen i Fruestræde 15 museum for digteren, og Johannes Jørgensen ligger begravet i familiegravstedet under den store blodbøg på Svendborg kirkegård. 
  Johannes Jørgensen -menneskes sjæl skæbne - Nanna Drejer

Johannes Jørgensen
med rejsekuffert, hat og stok.

Gyldendal

nd@litteraten.dk ©